Sijaintisi: Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia tavalla, joka vahvistaa sisäistä kasvua ja muutosta.

Psykodynaaminen yksilöterapia perustuu siihen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Sen viitekehys on psykoanalyyttinen teoria, jossa otetaan huomioon sekä tietoiset että alitajuiset vaikuttimet.

Terapian lähtökohtana on nykyinen elämäntilanne, jota terapian aikana tarkastellaan henkilön elämänkaaren valossa.

Psykoterapian keskiössä ovat ongelmien ohella myös asiakkaan voimavarat. Terapiassa luodaan ymmärrystä ja mielekkyyttä sisäisen kokemusmaailman ja ulkoisten tapahtumien välillä.