Sijaintisi: Palvelut

Yksilöterapiaa Helsingissä

Psykoterapiaa aikuisille ja aikuisille nuorille (18-25 v).

Yksilöpsykoterapiaan hakeudutaan, kun masennus, ahdistus ja elämänkriisit koetaan ylivoimaisiksi tai ne aiheuttavat mielenterveysongelmia. Tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa psyykkisen kehityksen ja kypsymisen esteitä ja auttaa löytämään uusia ja toimivampia ongelmien ratkaisukeinoja.

Psykoterapeuttinen työskentely perustuu yhteistyölle, jossa vallitsee vuorovaikutteisuus ja luottamuksellisuus. 

Kriisi-interventio ja kriisiterapia

Kriisi-intervention tarkoitus on tukea ja auttaa asiakasta saavuttamaan aikaisempi toimintakyky ja elämänhallinta, jotka on kriisireaktion seurauksena väliaikaisesti menetetty. 

Kriisiterapiassa tutkitaan kriisin aiheuttanutta tilannetta ja sitä, mitä merkityksiä tapahtumalla on. Erilaiset merkitykset ja reaktiotavat selittyvät elämänkaaren ja kehityshistorian taustaa vasten. Tarvittaessa hoitoa jatketaan pitempikestoisella terapialla. 

Kela

Kelalta voi hakea korvausta psykoterapiakustannuksiin erityisesti silloin, kun psykoterapialla tuetaan työssä jaksamista sekä työ- tai opiskelukyvyn ylläpitämistä. 

www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Kelan tuki 1.1.2016 lähtien 57,60 € 

 

Asiantuntijat